• Zakład Usług Komunalnych
 • Zakład Pogrzebowy
 • Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji

Oferta :

Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji

 • odbiór i wywóz odpadów komunalnych od osób prywatnych oraz firm,
 • odbiór odpadów segregowanych: plastik, szkło, papier, metal,
 • sprzedaż pojemników na nieczystości stałe:
  w ciągłej sprzedaży posiadamy pojemniki nowe i używane o pojemności 120 l, 240 l, oraz kontenery 1100 l.
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych,
 • odbiór odpadów budowlanych i po remontowych,
 • transport usługowy odpadów komunalnych na dalekie odległości,
 • monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci,
 • usługi asenizacyjne.
 • zwalczanie skutków zimy:

- odśnieżanie ulic i placów,

- odśnieżanie chodników,

- odśnieżanie posesji, na zlecenie klienta

- zwalczanie gołoledzi

 • usługi mechaniczne samochodów ciężarowych

Zakład Usług Komunalnych

 • projektowanie, zakładanie i pielęgnowanie terenów zieleni
 • wycinka drzew w terenach zurbanizowanych oraz korekta koron drzew w tym drzew zabytkowych
 • konserwacja dróg i chodników
 • utrzymanie czystości i porządku w mieście
 • usługi prosektoryjne
 • usługi pogrzebowe w zakresie:

       - Kompleksowa organizacja pogrzebów

 • szeroki wybór trumien
 • krzyże, tabliczki
 • przewozy zwłok na terenie całego kraju, kondukty
 • klepsydry /z rozklejeniem w wyznaczonych miejscach przez rodzinę/
 • wieńce /z dostawą do Kościoła/
 • oprawa muzyczna
 • podziękowanie w imieniu Rodziny
 • obsługa ceremonii pogrzebowej /niesienie trumny, krzyża, chorągwi/
 • usługi grabarskie /kopanie grobów, ekshumacji zwłok, przygotowanie grobowca rodzinnego do pochówku/
 • własna chłodnia do przetrzymywania zwłok
 • załatwianie kompleksowe usług związanych ze spopieleniem zwłok
 • ubranie zwłok / kosmetyka ciała na życzenie rodziny/
 • budowa i sprzedaż piwnic rodzinnych

                     - Administracja Cmentarzem Komunalnym w Brzesku

 • prowadzi cmentarne księgi archiwalne, dotyczące pochówku na terenie cmentarza,
 • zarządza miejscami pod groby i grobowce rodzinne/zgodnie z planem zagospodarowania przestrzeni/
 • przyjmuje opłaty pod groby i grobowce rodzinne
 • prowadzi kartoteki grobów i ewidencję opłat za miejsca po upływie 20-u lat
 • zapewnia porządek i czystość na cmentarzu, utrzymuje zieleń
 • nadzoruje przestrzeganie przepisów przez podmioty  gospodarcze wykonujące usługi pogrzebowe i usługi w zakresie budowy oraz remontów grobowców 

http://www.zakladpogrzebowy.bzk.com.pl/index.htm

SIEDZIBY ZAKŁADÓW


BIURA                                                              BAZA                                                               ZAKŁAD POGRZEBOWY                      
ul. Słowackiego 1                                              ul. Przemysłowa 11                                           ul. Słowackiego1                                            
32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                   
tel. (14) 66 305 63, 68 625 25                            tel. (14) 66 317 63                                            tel. (14) 66 310 04                                                    fax. (14) 66 309 21                                                                                                                   kom. 604205674 /dyżur całodobowy/

                         
 

MAPA

Uwaga!  Strona używa technologii cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na pozostawienie tych plików na Twoim urządzeniu, prosimy o zapoznaie się z instrukcją jak wyłączyć cookies.

COPYRIGHTS © 2013  Brzeskie Zakłady Komunalne sp z o.o.               NIP 869-000-31-89  REGON 850035397