• Zakład Usług Komunalnych
  • Zakład Pogrzebowy
  • Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji

INFORMACJA O PRZETARGU

Ogłoszenie nr 55808-2013 z dnia 2013-02-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzesko
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy . W ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy wykonać i dostarczyć trumny, krzyże do miejsca wskazanego przez Zamawiającego...
Termin składania ofert: 2013-02-19
________________________________________
Brzesko: Przetarg nieograniczony na dostawę trumien do pochówku zmarłych i krzyży.
Numer ogłoszenia: 90052 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55808 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Zakłady Komunalne, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 014 6630563, faks 014 6630921.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka gminna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę trumien do pochówku zmarłych i krzyży..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy . W ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy wykonać i dostarczyć trumny, krzyże do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (łącznie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia). Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w terminie jednego dnia roboczego /t.j. w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego/ przy czym wielkość minimalnej dostawy - 3 trumny ( jednak w przypadku specjalnego zamówienia wielkość minimalnej dostawy może się równać jedna trumna) Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Pogrzebowy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko Pod pojęciami a) trumna - Zamawiający rozumie trumnę z pełnym wyposażeniem: tzn. wnętrzem (wieko i spód trumny) wybitym atłasem, pikowane, poduszką, okuciami, uchwytami, koronkami, wizerunkiem i innymi ozdobami oraz krzyżem, b)krzyż - krzyż drewniany z wizerunkiem i innymi ozdobami, wykonany z drewna dębowego Parametry techniczne : Standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: -długość - min. 200 cm, -szerokość min. 70 cm, -wysokość - min. 50 cm. Powierzchnia zewnętrzna trumny ma być malowana minimum dwukrotnie lakierem w kolorze jasnym, ciemnym lub cieniowanym metodą natryskową. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Koronka wypuszczona na zewnątrz trumny ma być wąska (maksymalnie 5 cm) . Trumny wykonane musza być z drewna suchego. Nie dopuszcza się uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej. Trumna dziecinna wykonana z drewna dębowego o długości od 30 cm do 150 cm. Trumna do ekshumacji wykonana z drewna: olcha lub topola, bejcowana, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem o wymiarach zewnętrznych: długość do 200 cm ( w zależności od zamówienia), szerokość 30 cm, wysokość 30 cm. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiary np. dłuższych, szerszych. Wielkość zamówienia w czasie realizacji zamówienia wskazano poniżej. Zamówienie obejmuje zakres z podziałem na części : ZADANIE I I.1. Sarkofag z drzewa dębowego wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 8 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych mocowane w zagłębieniach, dół trumny z litego drzewa z zaokrąglonymi narożnikami wkomponowanymi w profilowany spód trumny, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia. - szt 20 I.2. Sarkofag z drzewa dębowego z dwuczęściowym wiekiem nachodzące na dno trumny, otwierany na zawiasach, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 8 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych mocowane w zagłębieniach, dół trumny z litego drzewa z zaokrąglonymi narożnikami wkomponowanymi w profilowany spód trumny, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia - szt 15 I.3. Sarkofag z drzewa dębowego łamany wieko profilowane, wypukłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia. - szt 15 I.4. Sarkofag z drzewa dębowego, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, na spodzie trumny od strony zewnętrznej po obu stronach zagłębiona płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atlasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia - szt 10 I.5. Trumna z drzewa dębowego, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych- szt 10 I.6. Trumna z drzewa dębowego, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, na spodzie trumny od strony zewnętrznej po obu stronach zagłębiona płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku.- szt 15 I.7.Trumna z drzewa dębowego prosta /dół i góra są podobnej wielkości/, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 25 I.8. Trumna z drzewa dębowego, kopuła łamana, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny -ozdobiony zagłębionym frezowaniem w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 20 I.9. Trumna z drzewa dębowego, kopuła prosta, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny -ozdobiony po obu stronach zagłębioną płaskorzeźbą, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 20 I.10. Trumna z drzewa dębowego płaska, wieko trumny profilowane nachodzące na dno, na wieku krzyż drewniany na całości wieka a na nim krzyż metalizowany z wizerunkiem Pana Jezusa, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny - ozdobiony po obu stronach zagłębioną płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 15 I.11. Trumna z drzewa dębowego podwyższana łamana, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, spód trumny ozdobiony zagłębionym frezowaniem w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 20 I.12. Krzyż z drzewa dębowego, z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, w kolorze jasny lub ciemny orzech, o wymiarach minimum 200 cm x 60 cm- szt. 100 ZADANIE II II.1. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) ośmiokąt, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 15 II.2. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) tradycyjna, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny z ozdobnym warkoczem wokół wieka, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 20 II.3. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) płaska, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 10 II.4. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) prosta przystosowana do wkładu metalowego / gdzie dół i góra są podobnej wielkości/, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 3 II.5. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) łamana, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 10 II.6. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) z wiekiem do szpica, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 15 II.7. trumna z drzewa sosnowego lub olchowego (bez okleiny), podwyższana, łamana, wieko nachodzące na dno trumny na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 15 II.8. trumna z drzewa sosnowego lub olchowego (bez okleiny) tradycyjna, wieko nachodzące na dno trumny na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 15 ZADANIE III III.1. trumna sosnowa w okleinie z drzewa orzechowego i dębu, dwukolorowa, wieko wpuszczone w dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty odlewane z metalu, lakierowane na wysoki połysk, wieko i spód trumny wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżasz wybicia- szt 15 III.2. Trumna w okleinie z drzewa dębowego płaska, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 10 III.3. Trumna w okleinie z drzewa dębowego łamana, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 10 III.4. Trumna z w okleinie drzewa dębowego z wiekiem do szpica, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 15 III.5. trumna w okleinie z drzewa sosnowego lub olchowego, podwyższana, łamana, wieko nachodzące na dno trumny na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 15 III.6.Trumna dziecinna o długości do 30 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.7.Trumna dziecinna o długości 60 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 10 III.8.Trumna dziecinna o długości 80 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 10 III.9.Trumna dziecinna o długości 120 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.10.Trumna dziecinna o długości 150 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.11.Trumna ekshumacyjna o długości do 100 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe- szt. 25 III.12.Trumna ekshumacyjna o długości do 200 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe- szt. 10 III.13. Krzyż z drewna miękkiego z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, w kolorze jasny lub ciemny orzech, wymiary minimum180 cm x 55 cm- szt. 50 III.14. Krzyż mały dziecięcy - szt. 10.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.61.00-4, 39.29.60.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Zadanie I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• STYLPOL Zbigniew Zgłobiś 39-220 Pilzno ul. Pana Tadeusza 10, 39-220 Pilzno ul. Pana Tadeusza 10, 39-220 Pilzno, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 176600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 137750,00
• Oferta z najniższą ceną: 137750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 137750,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Zadanie II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• STYLPOL Zbigniew Zgłobiś 39-220 Pilzno ul. Pana Tadeusza 10, 39-220 Pilzno ul. Pana Tadeusza 10, 39-220 Pilzno, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 56900,00
• Oferta z najniższą ceną: 56900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57250,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Zadanie III
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• STYLPOL Zbigniew Zgłobiś 39-220 Pilzno ul. Pana Tadeusza 10, 39-220 Pilzno ul. Pana Tadeusza 10, 39-220 Pilzno, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 49650,00
• Oferta z najniższą ceną: 49650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 50300,00
• Waluta: PLN.

SIEDZIBY ZAKŁADÓW


BIURA                                                              BAZA                                                               ZAKŁAD POGRZEBOWY                      
ul. Słowackiego 1                                              ul. Przemysłowa 11                                           ul. Słowackiego1                                            
32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                   
tel. (14) 66 305 63, 68 625 25                            tel. (14) 66 317 63                                            tel. (14) 66 310 04                                                    fax. (14) 66 309 21                                                                                                                   kom. 604205674 /dyżur całodobowy/

                         
 

MAPA

Uwaga!  Strona używa technologii cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na pozostawienie tych plików na Twoim urządzeniu, prosimy o zapoznaie się z instrukcją jak wyłączyć cookies.

COPYRIGHTS © 2013  Brzeskie Zakłady Komunalne sp z o.o.               NIP 869-000-31-89  REGON 850035397