• Zakład Usług Komunalnych
  • Zakład Pogrzebowy
  • Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji

INFORMACJA O PRZETARGU

Brzesko: Przetarg nieograniczony na dostawę trumien do pochówku zmarłych i krzyży
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Zakłady Komunalne, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 014 6630563, faks 014 6630921.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzk.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka gminna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę trumien do pochówku zmarłych i krzyży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy . W ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy wykonać i dostarczyć trumny, krzyże do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (łącznie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia). Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w terminie jednego dnia roboczego /t.j. w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego/ przy czym wielkość minimalnej dostawy - 3 trumny ( jednak w przypadku specjalnego zamówienia wielkość minimalnej dostawy może się równać jedna trumna) Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Pogrzebowy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko Pod pojęciami a) trumna - Zamawiający rozumie trumnę z pełnym wyposażeniem: tzn. wnętrzem (wieko i spód trumny) wybitym atłasem, pikowane, poduszką, okuciami, uchwytami, koronkami, wizerunkiem i innymi ozdobami oraz krzyżem, b)krzyż - krzyż drewniany z wizerunkiem i innymi ozdobami, wykonany z drewna dębowego Parametry techniczne : Standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: -długość - min. 200 cm, -szerokość min. 70 cm, -wysokość - min. 50 cm. Powierzchnia zewnętrzna trumny ma być malowana minimum dwukrotnie lakierem w kolorze jasnym, ciemnym lub cieniowanym metodą natryskową. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Koronka wypuszczona na zewnątrz trumny ma być wąska (maksymalnie 5 cm) . Trumny wykonane musza być z drewna suchego. Nie dopuszcza się uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej. Trumna dziecinna wykonana z drewna dębowego o długości od 30 cm do 150 cm. Trumna do ekshumacji wykonana z drewna: olcha lub topola, bejcowana, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem o wymiarach zewnętrznych: długość do 200 cm ( w zależności od zamówienia), szerokość 30 cm, wysokość 30 cm. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiary np. dłuższych, szerszych. Wielkość zamówienia w czasie realizacji zamówienia wskazano poniżej. Zamówienie obejmuje zakres z podziałem na części : ZADANIE I I.1. Sarkofag z drzewa dębowego wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 8 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych mocowane w zagłębieniach, dół trumny z litego drzewa z zaokrąglonymi narożnikami wkomponowanymi w profilowany spód trumny, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia. - szt 20 I.2. Sarkofag z drzewa dębowego z dwuczęściowym wiekiem nachodzące na dno trumny, otwierany na zawiasach, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 8 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych mocowane w zagłębieniach, dół trumny z litego drzewa z zaokrąglonymi narożnikami wkomponowanymi w profilowany spód trumny, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia - szt 15 I.3. Sarkofag z drzewa dębowego łamany wieko profilowane, wypukłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia. - szt 15 I.4. Sarkofag z drzewa dębowego, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, na spodzie trumny od strony zewnętrznej po obu stronach zagłębiona płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atlasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia - szt 10 I.5. Trumna z drzewa dębowego, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych- szt 10 I.6. Trumna z drzewa dębowego, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, na spodzie trumny od strony zewnętrznej po obu stronach zagłębiona płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku.- szt 15 I.7.Trumna z drzewa dębowego prosta /dół i góra są podobnej wielkości/, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 25 I.8. Trumna z drzewa dębowego, kopuła łamana, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny -ozdobiony zagłębionym frezowaniem w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 20 I.9. Trumna z drzewa dębowego, kopuła prosta, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny -ozdobiony po obu stronach zagłębioną płaskorzeźbą, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 20 I.10. Trumna z drzewa dębowego płaska, wieko trumny profilowane nachodzące na dno, na wieku krzyż drewniany na całości wieka a na nim krzyż metalizowany z wizerunkiem Pana Jezusa, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny - ozdobiony po obu stronach zagłębioną płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 15 I.11. Trumna z drzewa dębowego podwyższana łamana, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, spód trumny ozdobiony zagłębionym frezowaniem w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 20 I.12. Krzyż z drzewa dębowego, z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, w kolorze jasny lub ciemny orzech, o wymiarach minimum 200 cm x 60 cm- szt. 100 ZADANIE II II.1. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) ośmiokąt, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 15 II.2. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) tradycyjna, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny z ozdobnym warkoczem wokół wieka, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 20 II.3. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) płaska, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 10 II.4. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) prosta przystosowana do wkładu metalowego / gdzie dół i góra są podobnej wielkości/, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 3 II.5. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) łamana, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 10 II.6. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) z wiekiem do szpica, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 15 II.7. trumna z drzewa sosnowego lub olchowego (bez okleiny), podwyższana, łamana, wieko nachodzące na dno trumny na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 15 II.8. trumna z drzewa sosnowego lub olchowego (bez okleiny) tradycyjna, wieko nachodzące na dno trumny na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 15 ZADANIE III III.1. trumna sosnowa w okleinie z drzewa orzechowego i dębu, dwukolorowa, wieko wpuszczone w dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty odlewane z metalu, lakierowane na wysoki połysk, wieko i spód trumny wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżasz wybicia- szt 15 III.2. Trumna w okleinie z drzewa dębowego płaska, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 10 III.3. Trumna w okleinie z drzewa dębowego łamana, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 10 III.4. Trumna z w okleinie drzewa dębowego z wiekiem do szpica, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 15 III.5. trumna w okleinie z drzewa sosnowego lub olchowego, podwyższana, łamana, wieko nachodzące na dno trumny na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 15 III.6.Trumna dziecinna o długości do 30 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.7.Trumna dziecinna o długości 60 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 10 III.8.Trumna dziecinna o długości 80 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 10 III.9.Trumna dziecinna o długości 120 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.10.Trumna dziecinna o długości 150 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.11.Trumna ekshumacyjna o długości do 100 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe- szt. 25 III.12.Trumna ekshumacyjna o długości do 200 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe- szt. 10 III.13. Krzyż z drewna miękkiego z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, w kolorze jasny lub ciemny orzech, wymiary minimum180 cm x 55 cm- szt. 50 III.14. Krzyż mały dziecięcy - szt. 10 Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi . Zamawiający zastrzega, iż jeden Wykonawca może złożyć ofertę na zadanie nr I, nr II, nr III, lub na wszystkie zadania I-III lub tez na 2 wybrane zadania . W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć KATALOG, który będzie zawierał fotografie zawartego w ofercie towaru z opisem pozycji z formularza ofertowego(np. trumna cz.I poz.1, itp.) na każdy model trumny w danej części. Zdjęcia trumien muszą być tak wykonane aby możliwa była ocena : boków trumny, wieka trumny, wnętrza i wyścielenia trumny..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.61.00-4, 39.29.60.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dokumentach, oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykaz co najmniej 2 wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia po¬stępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zo¬stały wykonane należycie / referencje/
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie że oferowane przedmioty zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć KATALOG, który będzie zawierał fotografie zawartego w ofercie towaru z opisem pozycji z formularza ofertowego(np. trumna cz.I poz.1, itp.) na każdy model trumny w danej części. Zdjęcia trumien muszą być tak wykonane aby możliwa była ocena : boków trumny, wieka trumny, wnętrza i wyścielenia trumny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zaświadzczenie z ZUS-u Zaświadczenie z US Wypis z ewidencji lub KRS
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bzk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Brzeskie Zaklady Komunalne Sp. z o.o., 32-800 Brzesko, ul. Słowackiego 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Spółki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I.1. Sarkofag z drzewa dębowego wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 8 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych mocowane w zagłębieniach, dół trumny z litego drzewa z zaokrąglonymi narożnikami wkomponowanymi w profilowany spód trumny, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia. - szt 20 I.2. Sarkofag z drzewa dębowego z dwuczęściowym wiekiem nachodzące na dno trumny, otwierany na zawiasach, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 8 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych mocowane w zagłębieniach, dół trumny z litego drzewa z zaokrąglonymi narożnikami wkomponowanymi w profilowany spód trumny, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia - szt 15 I.3. Sarkofag z drzewa dębowego łamany wieko profilowane, wypukłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia. - szt 15 I.4. Sarkofag z drzewa dębowego, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, na spodzie trumny od strony zewnętrznej po obu stronach zagłębiona płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atlasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia - szt 10 I.5. Trumna z drzewa dębowego, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych- szt 10 I.6. Trumna z drzewa dębowego, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, na spodzie trumny od strony zewnętrznej po obu stronach zagłębiona płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku.- szt 15 I.7.Trumna z drzewa dębowego prosta /dół i góra są podobnej wielkości/, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 25 I.8. Trumna z drzewa dębowego, kopuła łamana, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny -ozdobiony zagłębionym frezowaniem w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 20 I.9. Trumna z drzewa dębowego, kopuła prosta, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny -ozdobiony po obu stronach zagłębioną płaskorzeźbą, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 20 I.10. Trumna z drzewa dębowego płaska, wieko trumny profilowane nachodzące na dno, na wieku krzyż drewniany na całości wieka a na nim krzyż metalizowany z wizerunkiem Pana Jezusa, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny - ozdobiony po obu stronach zagłębioną płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 15 I.11. Trumna z drzewa dębowego podwyższana łamana, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, spód trumny ozdobiony zagłębionym frezowaniem w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 20 I.12. Krzyż z drzewa dębowego, z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, w kolorze jasny lub ciemny orzech, o wymiarach minimum 200 cm x 60 cm- szt. 100.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.61.00-4, 39.29.60.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: II.1. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) ośmiokąt, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 15 II.2. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) tradycyjna, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny z ozdobnym warkoczem wokół wieka, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 20 II.3. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) płaska, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 10 II.4. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) prosta przystosowana do wkładu metalowego / gdzie dół i góra są podobnej wielkości/, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 3 II.5. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) łamana, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 10 II.6. Trumna z drzewa dębowego (bez okleiny) z wiekiem do szpica, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 15 II.7. trumna z drzewa sosnowego lub olchowego (bez okleiny), podwyższana, łamana, wieko nachodzące na dno trumny na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 15 II.8. trumna z drzewa sosnowego lub olchowego (bez okleiny) tradycyjna, wieko nachodzące na dno trumny na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 15.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.61.00-4, 39.29.60.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: III.1. trumna sosnowa w okleinie z drzewa orzechowego i dębu, dwukolorowa, wieko wpuszczone w dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty odlewane z metalu, lakierowane na wysoki połysk, wieko i spód trumny wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżasz wybicia- szt 15 III.2. Trumna w okleinie z drzewa dębowego płaska, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 10 III.3. Trumna w okleinie z drzewa dębowego łamana, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 10 III.4. Trumna z w okleinie drzewa dębowego z wiekiem do szpica, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 15 III.5. trumna w okleinie z drzewa sosnowego lub olchowego, podwyższana, łamana, wieko nachodzące na dno trumny na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 15 III.6.Trumna dziecinna o długości do 30 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.7.Trumna dziecinna o długości 60 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 10 III.8.Trumna dziecinna o długości 80 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 10 III.9.Trumna dziecinna o długości 120 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.10.Trumna dziecinna o długości 150 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.11.Trumna ekshumacyjna o długości do 100 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe- szt. 25 III.12.Trumna ekshumacyjna o długości do 200 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe- szt. 10 III.13. Krzyż z drewna miękkiego z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, w kolorze jasny lub ciemny orzech, wymiary minimum180 cm x 55 cm- szt. 50 III.14. Krzyż mały dziecięcy - szt. 10.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.61.00-4, 39.29.60.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIEDZIBY ZAKŁADÓW


BIURA                                                              BAZA                                                               ZAKŁAD POGRZEBOWY                      
ul. Słowackiego 1                                              ul. Przemysłowa 11                                           ul. Słowackiego1                                            
32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                   
tel. (14) 66 305 63, 68 625 25                            tel. (14) 66 317 63                                            tel. (14) 66 310 04                                                    fax. (14) 66 309 21                                                                                                                   kom. 604205674 /dyżur całodobowy/

                         
 

MAPA

Uwaga!  Strona używa technologii cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na pozostawienie tych plików na Twoim urządzeniu, prosimy o zapoznaie się z instrukcją jak wyłączyć cookies.

COPYRIGHTS © 2013  Brzeskie Zakłady Komunalne sp z o.o.               NIP 869-000-31-89  REGON 850035397