• Zakład Usług Komunalnych
  • Zakład Pogrzebowy
  • Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji

INFORMACJA O PRZETARGU

Brzesko: Przetarg nieograniczony na dostawę trumien do pochówku zmarłych i krzyży.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Zakłady Komunalne, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 014 6630563, faks 014 6630921.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzk.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka gminna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę trumien do pochówku zmarłych i krzyży..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy . W ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy wykonać i dostarczyć trumny, krzyże do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (łącznie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia). Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w terminie jednego dnia roboczego /t.j. w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego/ przy czym wielkość minimalnej dostawy - 3 trumny ( jednak w przypadku specjalnego zamówienia wielkość minimalnej dostawy może się równać jedna trumna) Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Pogrzebowy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko Pod pojęciami a) trumna - Zamawiający rozumie trumnę z pełnym wyposażeniem: tzn. wnętrzem (wieko i spód trumny) wybitym atłasem, pikowane, poduszką, okuciami, uchwytami, koronkami, wizerunkiem i innymi ozdobami oraz krzyżem, b)krzyż - krzyż drewniany z wizerunkiem i innymi ozdobami, wykonany z drewna dębowego Parametry techniczne : Standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: -długość - min. 200 cm, -szerokość min. 70 cm, -wysokość - min. 50 cm. Powierzchnia zewnętrzna trumny ma być malowana minimum dwukrotnie lakierem w kolorze jasnym, ciemnym lub cieniowanym metodą natryskową. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Koronka wypuszczona na zewnątrz trumny ma być wąska. Trumny wykonane musza być z drewna suchego. Nie dopuszcza się uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej. Trumna dziecinna wykonana z drewna dębowego o długości od 30 cm do 150 cm. Trumna do ekshumacji wykonana z drewna: olcha lub topola, bejcowana, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem o wymiarach zewnętrznych: długość do 200 cm ( w zależności od zamówienia), szerokość 30 cm, wysokość 30 cm. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiary np. dłuższych, szerszych. Wielkość zamówienia w czasie realizacji zamówienia wskazano poniżej. Zamówienie obejmuje zakres z podziałem na części : ZADANIE I I.1. Sarkofag dębowy wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 8 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych mocowane w zagłębieniach, dół trumny z litego drzewa z zaokrąglonymi narożnikami wkomponowanymi w profilowany spód trumny, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia. - szt 20 I.2. Sarkofag dębowy z dwuczęściowym wiekiem nachodzące na dno trumny, otwierany na zawiasach, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 8 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych mocowane w zagłębieniach, dół trumny z litego drzewa z zaokrąglonymi narożnikami wkomponowanymi w profilowany spód trumny, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia - szt 15 I.3. Sarkofag dębowy łamany wieko profilowane, wypukłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia. - szt 15 I.4. Sarkofag dębowy, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, na spodzie trumny od strony zewnętrznej po obu stronach zagłębiona płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atlasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia - szt 10 I.5. Sarkofag dębowy, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atlasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia.- szt 10 I.6. Trumna dębowa, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, na spodzie trumny od strony zewnętrznej po obu stronach zagłębiona płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku.- szt 15 I.7.Trumna dębowa prosta /dół i góra są podobnej wielkości/, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 25 I.8. Trumna dębowa, kopuła łamana, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny -ozdobiony zagłębionym frezowaniem w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 20 I.9. Trumna dębowa, kopuła prosta, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny -ozdobiony po obu stronach zagłębioną płaskorzeźbą, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 20 I.10. Trumna dębowa płaska, wieko trumny profilowane nachodzące na dno, na wieku krzyż drewniany na całości wieka a na nim krzyż metalizowany z wizerunkiem Pana Jezusa, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny -ozdobiony po obu stronach zagłębioną płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 15 ZADANIE II II.1. Trumna dębowa podwyższana łamana, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, spód trumny ozdobiony zagłębionym frezowaniem w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 20 II.2. Trumna dębowa ośmiokąt, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 15 II.3. Trumna dębowa tradycyjna, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny z ozdobnym warkoczem wokół wieka, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 20 II.4. Trumna dębowa płaska, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 10 II.5. Trumna dębowa prosta przystosowana do wkładu metalowego/ gdzie dół i góra są podobnej wielkości/, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 3 II.6. Trumna dębowa łamana, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 10 II.7. Trumna dębowa z wiekiem do szpica, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 15 II.8. trumna z drzewa sosnowego lub olchowego, podwyższana, łamana, wieko nachodzące na dno trumny na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 15 II.9. trumna z drzewa sosnowego lub olchowego tradycyjna, wieko nachodzące na dno trumny na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 15 II.10. trumna sosnowa w okleinie z drzewa orzechowego i dębu, dwukolorowa, wieko wpuszczone w dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty odlewane z metalu, lakierowane na wysoki połysk, wieko i spód trumny wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżasz wybicia- szt 15 ZADANIE III III.1.Trumna dziecinna o długości do 30 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.2.Trumna dziecinna o długości 60 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 10 III.3.Trumna dziecinna o długości 80 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 10 III.4.Trumna dziecinna o długości 120 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.5.Trumna dziecinna o długości 150 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.6.Trumna ekshumacyjna o długości do 100 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe- szt. 25 III.7.Trumna ekshumacyjna o długości do 200 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe- szt. 10 III.8. Krzyż z drewna dębowego, z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, w kolorze jasny lub ciemny orzech, wysokość 200 cm - szt. 100 III.9. Krzyż mały dziecięcy - szt. 10 Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi . Zamawiający zastrzega, iż jeden Wykonawca może złożyć ofertę na zadanie nr I, nr II, nr III, lub na wszystkie zadania I-III lub tez na 2 wybrane zadania . W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć KATALOG, który będzie zawierał fotografie zawartego w ofercie towaru z opisem pozycji z formularza ofertowego(np. trumna cz.I poz.1, itp.) na każdy model trumny w danej części. Zdjęcia trumien muszą być tak wykonane aby możliwa była ocena : boków trumny, wieka trumny, wnętrza i wyścielenia trumny..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.61.00-4, 39.29.60.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ..
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dokumentach oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o wykaz co najmniej 2 wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia po¬stępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zo¬stały wykonane należycie / referencje
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o na potwierdzenie że oferowane przedmioty zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć KATALOG, który będzie zawierał fotografie zawartego w ofercie towaru z opisem pozycji z formularza ofertowego(np. trumna cz.I poz.1, itp.) na każdy model trumny w danej części. Zdjęcia trumien muszą być tak wykonane aby możliwa była ocena : boków trumny, wieka trumny, wnętrza i wyścielenia trumny.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie informacji zawartej w oświadczeniu z art.22
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bzk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Brzeskie Zakłady Komunalne Sp.z o.o., 32-800 Brzesko, ul. Słowackiego 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Spółki, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I.1. Sarkofag dębowy wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 8 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych mocowane w zagłębieniach, dół trumny z litego drzewa z zaokrąglonymi narożnikami wkomponowanymi w profilowany spód trumny, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia. - szt 20 I.2. Sarkofag dębowy z dwuczęściowym wiekiem nachodzące na dno trumny, otwierany na zawiasach, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 8 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych mocowane w zagłębieniach, dół trumny z litego drzewa z zaokrąglonymi narożnikami wkomponowanymi w profilowany spód trumny, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia - szt 15 I.3. Sarkofag dębowy łamany wieko profilowane, wypukłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 sztuk zakrętek metalowych, 6 sztuk uchwytów metalizowanych, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia. - szt 15 I.4. Sarkofag dębowy, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, na spodzie trumny od strony zewnętrznej po obu stronach zagłębiona płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atlasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia - szt 10 I.5. Sarkofag dębowy, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, wieko i spód trumny wewnątrz wykończone dwukolorowym atlasem z taśmą ozdobną na obrzeżach wybicia.- szt 10 I.6. Trumna dębowa, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, 6 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, na spodzie trumny od strony zewnętrznej po obu stronach zagłębiona płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku.- szt 15 I.7.Trumna dębowa prosta /dół i góra są podobnej wielkości/, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 25 I.8. Trumna dębowa, kopuła łamana, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny -ozdobiony zagłębionym frezowaniem w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 20 I.9. Trumna dębowa, kopuła prosta, wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny -ozdobiony po obu stronach zagłębioną płaskorzeźbą, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 20 I.10. Trumna dębowa płaska, wieko trumny profilowane nachodzące na dno, na wieku krzyż drewniany na całości wieka a na nim krzyż metalizowany z wizerunkiem Pana Jezusa, 6 szt. zakrętek plastikowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, spód trumny -ozdobiony po obu stronach zagłębioną płaskorzeźba, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnętrz - szt 15.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.61.00-4, 30.29.60.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: II.1. Trumna dębowa podwyższana łamana, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, spód trumny ozdobiony zagłębionym frezowaniem w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 20 II.2. Trumna dębowa ośmiokąt, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 15 II.3. Trumna dębowa tradycyjna, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny z ozdobnym warkoczem wokół wieka, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz.- szt 20 II.4. Trumna dębowa płaska, wieko trumny profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 10 II.5. Trumna dębowa prosta przystosowana do wkładu metalowego/ gdzie dół i góra są podobnej wielkości/, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 3 II.6. Trumna dębowa łamana, wieko nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 10 II.7. Trumna dębowa z wiekiem do szpica, wieko profilowane nachodzące na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki metalowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku - szt 15 II.8. trumna z drzewa sosnowego lub olchowego, podwyższana, łamana, wieko nachodzące na dno trumny na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 15 II.9. trumna z drzewa sosnowego lub olchowego tradycyjna, wieko nachodzące na dno trumny na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, w kolorze jasny lub ciemny orzech w macie lub połysku, z koronką wypuszczoną na zewnątrz- szt 15 II.10. trumna sosnowa w okleinie z drzewa orzechowego i dębu, dwukolorowa, wieko wpuszczone w dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z metalu, zakrętki metalowe, uchwyty odlewane z metalu, lakierowane na wysoki połysk, wieko i spód trumny wykończone dwukolorowym atłasem z taśmą ozdobną na obrzeżasz wybicia- szt 15.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.61.00-4, 39.29.60.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: III.1.Trumna dziecinna o długości do 30 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.2.Trumna dziecinna o długości 60 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 10 III.3.Trumna dziecinna o długości 80 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 10 III.4.Trumna dziecinna o długości 120 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane, z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.5.Trumna dziecinna o długości 150 cm, dębowa, w kolorze białym, z wiekiem nachodzącym na dno trumny, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe, uchwyty metalizowane z koronką wypuszczoną na zewnątrz - szt. 5 III.6.Trumna ekshumacyjna o długości do 100 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe- szt. 25 III.7.Trumna ekshumacyjna o długości do 200 cm, wykonana z drewna: olcha lub topola, wewnątrz wybita atłasem lub płótnem, na wieku krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, zakrętki plastikowe- szt. 10 III.8. Krzyż z drewna dębowego, z wizerunkiem Pana Jezusa wykonany z plastiku, w kolorze jasny lub ciemny orzech, wysokość 200 cm - szt. 100 III.9. Krzyż mały dziecięcy - szt. 10.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.61.00-4, 39.29.60.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIEDZIBY ZAKŁADÓW


BIURA                                                              BAZA                                                               ZAKŁAD POGRZEBOWY                      
ul. Słowackiego 1                                              ul. Przemysłowa 11                                           ul. Słowackiego1                                            
32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                   
tel. (14) 66 305 63, 68 625 25                            tel. (14) 66 317 63                                            tel. (14) 66 310 04                                                    fax. (14) 66 309 21                                                                                                                   kom. 604205674 /dyżur całodobowy/

                         
 

MAPA

Uwaga!  Strona używa technologii cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na pozostawienie tych plików na Twoim urządzeniu, prosimy o zapoznaie się z instrukcją jak wyłączyć cookies.

COPYRIGHTS © 2013  Brzeskie Zakłady Komunalne sp z o.o.               NIP 869-000-31-89  REGON 850035397